Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli (KARİYER)
1 Ocak 2016
Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli (KARİYER)
1 Ocak 2016

Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Tedbir 1.2.
Operasyon adı Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYEIS)
Uygulama Süresi 26.09.2011 - 31.10.2013
Proje Web Adresi
Sosyal Medya Adresleri
https://mistik.ikg.gov.tr/openform/Projeler.aspx?ProgramKOD=PYE-2
Faydalanıcı Kurum Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hibe = € 15.280.800
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

PYEIS Operasyonu İŞKUR tarafından yürütülmüştür ve genel amacı, gençlerin istihdamını teşvik ederek ve gençlerin işsizlik oranlarını azaltarak daha fazla gencin istihdamda kalmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, Operasyonun amacı gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını teşvik etmektir.

Toplam bütçesi yaklaşık 15 milyon Avro olan program kapsamında sözleşmeye bağlanan 58 adet hibe projesinin uygulanmasına Mart 2016 itibariyle başlanmıştır.

Projelerden ikisi 8.04.2016 ve 23.07.2016 tarihlerinde feshedilmiş ve 56 projenin uygulanması devam etmiştir. Projelerin uygulanması kapsamında koordinatör ve eğitmen gibi pozisyonlar için faydalanıcı kuruluşlar tarafından 813 kişi istihdam edilmiştir.

- Hibe projelerinde düzenlenen jenerik beceri eğitim programlarına 4.568 genç katıldı.
- 4.780 genç mesleki eğitim programlarına katıldı.
- Bu projelerde 6.053 gence istihdama yönelik kurslar verildi.
- Girişimcilik kurslarına 2.611 genç katıldı.
- 2.658 genci staj ve çıraklık programlarına alındı.
- 25.938 genç, aynı zamanda danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden yararlandı.
- Hibe faydalanıcıları tarafından gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerinin ardından 243 genç girişimci olmuştur.
- İstihdam ve mesleki eğitim programlarının ardından 1.005 kişi istihdam edildi.
- Söz konusu hibe programı kapsamında 49 adet üniversite-sanayi işbirliği mekanizması kurulmuştur.
- Hibe programı ile üniversitelerde 14 kariyer merkezi kuruldu / geliştirildi.
- Hibe projelerinde, mezunların, stajyerlerin ve girişimcilerin işgücü piyasası performansını izlemek amacıyla 16 mezun izleme sistemi kuruldu.
Ayrıca örneklem kapsamında seçilen 12 proje üzerinde pilot bir etki analizi çalışması yaptırılmış ve en iyi uygulama örnekleri belirlenmiştir.