“TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım – EuropeAid/140635/IH/SER/TR” – İhale Sonuç Duyurusu yayımlamıştır.
25 Mayıs 2021
NEET PRO Hibe Programı Ön Başvuru Aşaması Hk.
1 Haziran 2021

Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi için Teknik Yardım (YAGEP) (NEAR/ANK/2021/EA-RP/0004) projesine ilişkin İhale Duyurusu için Açıklamalar yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için tıklayınız.