VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı Bilgilendirme Günü ve Eğitim Revize İl Listesi ve İzmir İli
22 Mart 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/140199/IH/SER/TR)” – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır
25 Mart 2019
VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı Bilgilendirme Günü ve Eğitim Revize İl Listesi ve İzmir İli
22 Mart 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/140199/IH/SER/TR)” – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır
25 Mart 2019

VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı Bilgilendirme Günü, Proje Döngüsü ve Proje Ön Teklif Hazırlama Eğitimi Gündemi yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.

VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı Mantıksal Çerçeve, Bütçe ve Tam Başvuru Formu Hazırlama Eğitimi Gündemi yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.