Usulsüzlük Bildirimi

“Usulsüzlük”, Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonların uygulanmasında yer alan herhangi bir tüzel veya gerçek kişinin, AB genel bütçesine hesabı verilemeyen bir harcama unsuru yüklemek suretiyle AB genel bütçesine halel getirme etkisini doğuran veya doğuracak şekilde, geçerli kuralların ve sözleşmelerin bir hükmünün ihlaline neden olan fiil veya ihmali anlamına gelmektedir.

Bu tanım çerçevesinde aşağıda sayılan şu üç unsurun birlikte bulunması usulsüzlüğü oluşturmaktadır:

 • Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonların uygulanmasında yer alan herhangi bir tüzel veya gerçek kişinin fiil veya ihmali,
 • Söz konusu fiil veya ihmalin geçerli kural veya sözleşmenin bir hükmüne aykırılığı,
 • Bu hususun AB genel bütçesine halel getirme etkisi doğurması veya doğurma etkisi.

Aşağıdaki formu doldururken, lütfen şunları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir:

 • Başkanlığımıza (Program Otoritesine) herkes usulsüzlük bildiriminde bulunabilir.
 • Usulsüzlük bildirimleri isimsiz olarak yapılabilmektedir. Bununla birlikte, isimsiz yapılan bildirimler, ancak bildirimle/olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmesi veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayandırılması durumunda Başkanlığımız tarafından “usulsüzlük bildirimi” olarak işleme alınacaktır.
 • Usulsüzlük bildiriminin içeriğinde asgari olarak şu bilgiler yer almalıdır: İlgili proje ve usulsüzlüğün detaylı anlatımı.
 • Usulsüzlük bildirimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Program Otoritesi olarak görev yaptığı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” (2007-2014) veya “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı” (2014-2020) altında fonlanan projeler veya diğer faaliyetlerle ilgili olmalıdır.
 • Usulsüzlük bildirimiyle birlikte herhangi bir içerik veya belge sunulacak ise; ilgili içerik veya belge, e-posta kanalıyla (irregularity@ikg.gov.tr) iletilmelidir.

Bildiriminiz yukarıda bahsedilen koşulları karşılıyorsa, bildiriminiz değerlendirecek ve bu durumun geçerliliği doğrulanması durumunda Program Otoritesi gerekli önlemleri alacak ve usulsüzlüğün tespiti, kaydı ve raporlanması için ilgili prosedürleri başlatacaktır.

 • E-posta için: irregularity@ikg.gov.tr
 • Online bildirim için: Lütfen aşağıdaki formu doldurun.  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.