TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
ADAPTSD İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
ADAPTSD İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)

Tedbir 3.1
Operasyonun Adı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması
Uygulama Süresi 20.07.2015 - 19.11.2017
Proje Web Adresi https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/uygulamas-sona-eren-projeler/uyep-ii-hibe-programlar
Faydalanıcı Kurum Mesleki Yeterlilik Kurumu
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Doğrudan Hibe - € 5.349.190
Hibe – 4.500.000
Mal Alımı - € 1.000.000
Operasyonun Amaçları ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyonun amacı, Ulusal Mesleki Yeterlilikler Sisteminin genişlemesini ve Hayat Boyu Öğrenme için Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasını desteklemektir.

“Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı” kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler de dahil olmak üzere farklı sektörlerde yer alan mesleklerde sağlanan destek ile 25.000 kişinin belgelendirilmesi hedefi aşılarak toplamda 32.040 kişinin belgelendirme masrafı karşılanmış, 47 Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu aracılığıyla kişilerin mesleklerine yönelik sertifika almaları sağlanmıştır.

“VOC-TEST Merkezleri-II Hibe Programı ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için bir önceki hibe programında desteklenemeyen 15 sektörde Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmenin yanı sıra etkin, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak amaçlanmıştır. Programın uygulama süresi 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Hibe Programı altında yürütülen 14 adet projenin başarıyla tamamlanması ile program kapsamında desteklenen 10 sektörde 31 ulusal meslek standardı, 63 ulusal yeterlilik hazırlanmıştır. Toplam 14 adet sınav ve belgelendirme merkezi kurulmuştur.

Mal Alımı kapsamında ise IT, Yazılım ve Ofis Ekipmanlarını içeren ürünler MYK’nın teknik kapasitesini artırmak üzere teslim edilmiştir.