Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/136629/IH/SER/TR)-İhale Duyurusu
21 Ağustos 2015
Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı(EuropeAid/136715/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası ve İhale Duyurusu
1 Eylül 2015
Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/136629/IH/SER/TR)-İhale Duyurusu
21 Ağustos 2015
Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı(EuropeAid/136715/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası ve İhale Duyurusu
1 Eylül 2015

Güncel Duyuru

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)’nun Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olduğu, Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-IV) çerçevesinde finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesinin (UYEP-II)” bileşeni olan ve uygulama bitiş tarihi Temmuz 2017 olan Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı kapsamında hizmet vermek üzere 2 (iki) Doğrudan Hibe Uzmanı (Kıdemsiz) alımı yapılacaktır. Uzman alımı ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.