Operasyon ve Hibe Faydalanıcılarının Desteklenmesi, Bilgilendirme Ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi
2 Ekim 2017
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) İhale Duyurusu ve İhale Dosyası
17 Ekim 2017
Operasyon ve Hibe Faydalanıcılarının Desteklenmesi, Bilgilendirme Ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi
2 Ekim 2017
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) İhale Duyurusu ve İhale Dosyası
17 Ekim 2017

Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması Projesi

OPERASYON HAKKINDA KISA BİLGİLER

  • Tedbir 2.1: Eğitimin önemi hakkındaki bilincin arttırılması ve başta kadınlar olmak üzere insan kaynaklarının geliştirilmesi ve iş piyasasına giriş için okullaşmanın arttırılması
  • Operasyon: Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması
  • Operasyon Faydalanıcısı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Operasyonel Anlaşma imza tarihi: 9 Aralık 2014)
  • Operasyon Bileşenleri: Hizmet – Doğrudan Hibe
  • Operasyon Bütçesi: 37.720.774 € (% 15 ulusal katkı dâhil)
  • Bileşen Bütçeleri: Hizmet: 2,5 Milyon € – Doğrudan Hibe: 35.220.774 €
  • Uygulama Yeri: Tüm Türkiye (81 ilde)
  • Uygulama Dönemi: Aralık 2014 – Mart 2016 (Doğrudan Hibe için 15 ay)