Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu
12 Temmuz 2019
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019
Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu
12 Temmuz 2019
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (IBTMST)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon III Sosyal Politika ve İçerme
Aktivite III.I Sosyal İçerme İçin Kapasite Geliştirme

Operasyon Adı:

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi (IBTMST)

Operasyon Numarası:

TREESP3.1.IBTMST

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

20.03.2019 – 19.03.2022 (Uygulama dönemi tamamlanmıştır.)

Operasyon Faydalanıcısı:

Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:

https://hastakanyonetimi.saglik.gov.tr/
https://twitter.com/hastakanyonet

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun uygulama dönemi sona ermiştir.


Operasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve ulaşılan çıktılar aşağıda belirtilmektedir:

• Hasta Kan Yönetimi Strateji ve Aksiyon Planı oluşturulmuştur.

• Kanıta dayalı 6 farklı Ulusal Hasta Kan Yönetimi Rehberi hazırlanmıştır.

• Çeşitli anketler yoluyla eğitim ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, özellikle kanı en çok kullanan alanlardaki klinisyenler başta olmak üzere transfüzyon zincirinde görev alan 2949 uzman hekime çevrimiçi eğitimler verilmiştir.

• İlgili eğitimlerin proje sonrasında da sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 75 uzman hekime eğitici eğitimi verilmiştir.

• Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Tıpta Uzmanlık Kurulu ile birlikte Transfüzyon Tıbbıyla ilgili müfredatlar incelenmiş ve 4 adet müfredat geliştirilmiştir (Tıp Fakülteleri, Hematoloji Yan Dal, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Cerrahi Branşlar).

• Farkındalık artırma amacıyla; görsel materyaller (15 adet bülten, 1 adet cep kitapçığı), 2 adet basın duyurusu ve 7 adet spot film hazırlanmıştır. Bülten, cep kitapçığı ve görünürlük materyalleri yoluyla 30.000’den fazla kişiye ulaşılmıştır.

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birlikte kan ve kan bileşeni ve transfüzyona yönelik maliyet analizleri yapılmıştır.

• Sağlık Bakanlığı’nın denetim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Kan Hizmet Birimleri Denetim Rehberi hazırlanmış ve 123 kişiye denetçi eğitimleri verilmiştir.

• Bilimsel ve Teknik Çalışmalar kapsamında 9 adet çalışma gerçekleştirilmiştir.

• 6 adet İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı düzenlenmiştir.

• Hasta Kan Yönetimi yazılım sistemi kurularak, kan ve kan bileşeni transfüzyon-endikasyon ilişkisinin gösterildiği demografik ve tıbbi bir raporlama sistemi hazırlanmış ve transfüzyon uygulamalarının kalite ve güvenliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunulmuştur.

Güncel Durum:

(19 Mart 2022 tarihinde uygulama dönemi tamamlanmıştır.)


Operasyonun uygulama dönemi 19.03.2022 tarihinde sonra ermiştir.