IPA II İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Eğitim Günü
11 Eylül 2017
Dergimizin 9. sayısı yayında
19 Eylül 2017