Kıdemli İhale Uzmanı ve İhale Uzmanı Pozisyonları için Yapılan Başvurular Hakkında
26 Haziran 2014
Önemli Duyuru-Sosyal İçerme Hibesine (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR) ilişkin Açıklama Set-3
27 Haziran 2014
Kıdemli İhale Uzmanı ve İhale Uzmanı Pozisyonları için Yapılan Başvurular Hakkında
26 Haziran 2014
Önemli Duyuru-Sosyal İçerme Hibesine (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR) ilişkin Açıklama Set-3
27 Haziran 2014

Güncel Duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)kapsamında 25 Haziran 2014 tarihinde, Ankara JW Marriott Otelde “Türkiye’de İstihdam Politikaları” konferansı düzenledi.

Konferansa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi, akademisyenler, STK, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki istihdam politikaları ve uygulamaları gibi konuların ele alındığı konferansta, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilgili özel sektör, sosyal ortak ve STK’ların temsilcileri, akademisyenler görüşlerini sundu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ÇSGB Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, 1990’lı yıllarla başlayan küreselleşmenin sert ekonomik etkileri de beraberinde getirdiğini, bu nedenle istihdamın bu yüzyılda en çok tartışılan konulardan biri haline geldiğini söyledi.

“Hedefimiz İşsizlik Oranlarının Daha da Aşağıya Çekmek”

Gelecek dönem için hedefimiz, ülkemizde işsizlik oranlarının daha da aşağı seviyelere çekilmesi, tüm vatandaşlarımızın istihdam ve eğitim olanaklarından azami ölçüde faydalanmasıdır şeklinde konuşan Bakan Yardımcısı Etyemez, ülke olarak bu dönemde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir dizi tedbirler aldıklarına dikkati çekti. Bu tedbirler arasında 2008’den itibaren yürürlüğe konulan istihdam paketlerinin de yer aldığının altını çizen Etyemez, “Bu sayede istihdam edilenlerin sayısını istikrarlı bir şekilde artırmayı ve işsizlik oranlarını aşağı çekmeyi başardık. Son beş yıl içerisinde yaklaşık beş milyon kişi için ilave istihdam oluşturduk. Gelecek dönem için hedefimiz ülkemizde işsizlik oranlarının daha da aşağı seviyelere çekilmesi ve tüm vatandaşlarımızın istihdam ve eğitim olanaklarından azami ölçüde faydalanmasıdır” dedi.

“2023 İşsizlik Oranı Hedefimiz Yüzde 5, İstihdam Oranımız Yüzde 55 Olarak Belirlenmiştir” 

Bakan Yardımcısı Etyemez, Türkiye’de eğitim-istihdam ilişkisinin sağlıklı gelişmesi ve işgücünün yeni teknolojilerle uyumlu hale gelmesi için herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti. Bakanlık olarak gerek ulusal politikalarla gerek Avrupa Birliği ile ortak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Etyemez, “Ulusal İstihdam Stratejisi’nde 2023 yılı işsizlik oranı hedefimiz %5, istihdam oranımız %55 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, kadın istihdamı oranını en az %41’e yükseltmeyi ve kayıt dışı istihdamı %15’in altında indirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

“Geleceğin Mesleklerinde Emek Gücünden Ziyade Bilgi Ön Plana Çıkmaktadır”

Mayıs ayında yürürlüğe konulan strateji belgesinin odak noktasının eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi olduğuna dikkati çeken Etyemez, “Bu noktada geleceğin mesleklerinde emek gücünden ziyade bilgi ön plana çıkmaktadır. 2010 yılında düşük seviye ve yeteneklere dayalı işlerin payı yüzde 20,3 iken, bu oranın 2020 yılı için yüzde 14,5’e gerileyeceği hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması için OECD tarafından yürütülen ‘Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Projesi’ne katıldık. Bu projenin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız. Ayrıca 3 yıldır görev yapan ve sayıları 4 bini bulan İş ve Meslek Danışmanlarımız ile işsiz vatandaşlarımızı, işgücü piyasasına ihtiyaç duyulan mesleklere yönlendirerek, ücretsiz mesleki eğitim kurslarından yararlanmalarını sağlıyoruz.” dedi.

“Gelecek 20-25 Yılın Genç ve Dinamik Nüfusu Önemli Bir Fırsat Penceresi” 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur ise, 2008 küresel krizinden sonra istihdamın dünyada sıkça konuşulan ve tartışılan gündem maddelerinden biri haline geldiğini ifade etti. İstihdamın sadece maddi kazanç ve yarar olmadığına değinen Batur, “İstihdam, insanların sosyalleşmesini, toplumla entegrasyonunu, kendine güven duygusunu, fiziksel ve zihinsel sağlığını, verimlilik gibi birçok pozitif unsur sağlar. İstihdamın Türkiye için büyük önem arz ettiğini, gelecek 20-25 yılın genç ve dinamik nüfusun önemli bir fırsat penceresi sunduğunu söyledi. Batur, insan kaynaklarının güçlendirilmesi operasyonel programı kapsamında geride bıraktıkları 7 yıl içinde sosyal taraflarla yürütülen projelerde önemli mesafeler aldıklarını sözlerine ekledi.

“Türkiye Çok Büyük Bir Zekâ Politikasına Sahip”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi de istihdam konusunun sektörel bir tartışma konusu olmadığını, doğası itibarıyla kalkınma politikasını etkileyen bir dizi konuyu ele aldığını ifade etti. Türkiye’nin istihdam projelerine gösterdiği ilginin, konuya verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi, ulusal istihdam projesinin Türkiye-AB arasında daha sağlam politikalar sağlayacağını umduğunu ifade etti. Türkiye’nin kuvvetli bir işgücü piyasası olduğuna işaret eden Manservisi, “Türkiye aynı zamanda çok büyük bir zekâ politikasına sahip. Kadın ve genç konusu bizim özellikle yoğunlaşmamız gereken bir alan. Burada da istihdam, sosyal korunma ve eğitim arasındaki bağları da göz önünde bulundurmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Panellerin bitiminde, katılımcıların konuyla ilgili soruları yanıtlandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından konferans sona erdi.