İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlandı
22 Temmuz 2019
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlandı
22 Temmuz 2019

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. - Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.III. - Ulusal Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme & Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.TUYEP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Operasyon: 25.11.2019-31.08.2025
Hizmet Alımı Bileşeni: 25.11.2019-29.02.2024
Hibe Bileşeni: 01.11.2020 – 31.03.2024
Doğrudan Hibe Bileşeni: 01.09.2021 – 31.08.2025

Operasyon Faydalanıcısı:

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Website / Social Media Accounts:

www.myk.gov.tr

https://www.tuyep.org

@tuyep_projesi-TUYEP
https://www.instagram.com/tuyep_projesi/

@TUYEP_Projesi-TUYEP
https://twitter.com/tuyep_projesi

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki UYEP-I (Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Operasyonu) ve UYEP-II (Ulusal Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu) Operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan TUYEP Operasyonunun;

- genel hedefi sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, bireyleri istihdam için gerekli niteliklerle donatan, toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçlarına göre öğrenme olanağı bulduğu, esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak,

- özel amacı ise MYK’nın kurumsal kapasitesini, Ulusal Mesleki Yeterlilikler Sistemini (NVQS) güçlendirmek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin (TYÇ) uygulanmasını geliştirmek; Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) tarafından yapılan sınavlara katılımlarını destekleyerek işgücü piyasasına nitelikli iş gücü sağlamak ve VOC-Test Merkezlerinin kurulmasına destek sağlamaktır.

Hedef grupları, MYK personeli, MYK Sektör Komitelerinin üyeleri; Meslek Standartları Belirleme Meslek standartları ve yeterliliklerin geliştirilmesi için MYK tarafından görevlendirilen ilgili sektörlerden uzmanlardan oluşan kuruluşlar, yeterlilik geliştiriciler ve teknik çalışma grupları; MYK Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri; Kalite Güvencesi (KG) prosedürlerinin onaylanması, doğrulanması ve belgelendirilmesinde yer alan personel; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), İşçi Sendikaları (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı (KOSGEB) gibi işveren ve işçi dernekleri, meslek kuruluşları ve diğer paydaşlar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından sınavlara girmek isteyen kişiler, Mesleki Standartları Belirleyen Kuruluşlar, yeterlilik geliştiriciler, işveren ve çalışan dernekleri, meslek kuruluşları, sürekli eğitim merkezleridir.

Uygulama süresi hizmet alımı (Teknik Yardım) için 51 ay 6 gün, hibe (VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı) için 18-40 ay ve doğrudan hibe (Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II) için 48 aydır.

Müdahale alanları, kurumsal kapasite geliştirme; farkındalık arttırma faaliyetleri; teknik çalışmalar; iş birliği ve koordinasyon mekanizmaları ile hedef gruplar için hizmet ve eğitimlerdir.

Operasyon kapsamında;

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı-II, 75.000 bireyin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması;

Hizmet alımı bileşeni; MYK ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kalite güvence, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulanması ve yönetilmesi, MYK Portalı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve farkındalık artırma konularında faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ise 23 adet yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurulması hedeflenmektedir.

Güncel Durum:
(Ocak 2024 sonu itibariyle)

Doğrudan hibe bileşeni 01.09.2021 tarihinde başlatılmıştır. Başlangıç Toplantısı 02.09.2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Temmuz 2023 itibariyle, 215 YBK ile protokol imzalanmış ve 144 tanesi aracılığıyla 112.853 kişi test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Faydalanıcılar arasında uzun dönemli işsizler ve engelli bireyler de bulunmaktadır.

25.11.2019 tarihinde başlayan hizmet alımı sözleşmesi kapsamında 30 Aylık Yönetim ve 4 Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda;

        o Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi müdahale alanı altında Eğitim İhtiyaç Analizi hazırlanmış, 7 adet genel eğitim verilmiş, 10 adet tematik eğitim tamamlanmış, 5 adet denetçi eğitimi düzenlenmiş, insan kaynakları prosedürlerine ilişkin 1 adet rehber hazırlanmış ve Kalite Güvence sistemi ile mevcut durum analizine ilişkin faaliyetler ve çalıştaylar tamamlanmıştır. Ayrıca, Seviye 5 Müfredat Hazırlama Rehberi hazırlanmış ve ilgili tüm çalıştaylar düzenlenmiştir. Dış doğrulama raporunun çalışmalar tamamlanmıştır. Bir adet değerlendirme kılavuzu hazırlanmıştır. Teknik uzmanlara yönelik 3 eğitim verilmiştir. TYÇ Strateji Belgesi ve buna ilişkin istişare toplantıları düzenlenmiştir. TYÇ alanında diğer faaliyetler devam ettirilmiş, Mikro Yeterlilikler Çalıştayı düzenlenmiş, MYK’nın ve TYÇ’nin veri tabanlarında ve TYÇ çalışma kitlerinde güncellemeler tamamlanmıştır.

        o Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında İletişim Stratejisi oluşturularak, projenin çevrimiçi açılış toplantısı düzenlenmiş ve görünürlük malzemeleri hazırlanmıştır. TYÇ alanında İstanbul’da uluslararası bir konferans düzenlenmiş; 7 ilde (İzmir, Trabzon, Adana, Sakarya, Diyarbakır, Ankara, Erzurum) TYÇ farkındalık attırma seminerleri organize edilmiştir. Ulusal Yeterlilik Sistemiyle ilgili Van, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bilgilendirme toplantıları yapılmış, MYK kitapçığı hazırlanmıştır. 13 adet eğitim videosunun çalışmaları devam etmiş ve 2 adet spot filme ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

        o İşbirliği mekanizmalarına ilişkin olarak, 5 adet iş gölgeleme (work shadowing) faaliyeti tamamlanmıştır. İlgili 5 AB ülkesinden katılımcıların yürüttüğü üç adet akran öğrenmesi (peer learning) faaliyeti ve bir adet yaygınlaştırma çalıştayı Ocak ayında düzenlenmiştir.

 

Hibe bileşeninde değerlendirme süreci tamamlanmış ve 23 hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler 1 Kasım 2020’de uygulanmaya başlamıştır. Ekim 2023 itibariyle 173 UMS ve UY hazırlanmış ve 169 tanesi tamamlanmıştır. Tüm Hibe Faydalanıcıları MYK ile ön protokol imzalamış ve mevcut durumda, hepsi akreditasyon için TÜRKAK'a başvurmuştur. 17 hibe faydalanıcısı TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve 16 proje de tamamlanmıştır.