İş Hayatında Kadınlar Operasyonu
1 Ocak 2016
Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/133551/IH/SER/TR)-Sonuç Duyurusu
2 Ocak 2016
İş Hayatında Kadınlar Operasyonu
1 Ocak 2016
Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/133551/IH/SER/TR)-Sonuç Duyurusu
2 Ocak 2016

Turizm Sektöründe İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması

Tedbir 3.2
Operasyonun Adı Turizm Sektöründe Çalışanların ve İşverenlerin Uyum Yeterliliklerinin Artırılması (TUYUP)
Uygulama Süresi 15.01.2014 - 15.07.2016
Proje Web Adresi http://tuyup.turizm.gov.tr/
Faydalanıcı Kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı: € 7.558.813,00
Mal Alımı: € 145.528,00
Operasyonun Amaçları ve Ulaşılan Sonuçlar

Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal büyüme hedefine yönelik olarak, insan kaynaklarına olan yatırımın artırtılması, çevre dostu bakış açısının ekonomik koşullar ve küreselleşme sürecindeki değişiklikler ile uyumlaştırılması ve çalışan ve işverenlerin uyum yeteneklerinin artırılmasını amaçlayan ve 30 ay süren Hizmet Alım Sözleşmesi Kasım 2013’te imzalanmıştır.

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama ve yeme içme işletmeleri çalışanlarına yönelik “kupon sistemi” yoluyla “İşbaşı Eğitimleri”, “Yöneticilerin Eğitimi” ve “Eğiticilerin Eğitimi” programları düzenlenmiştir. “Yeşil Yıldız” bileşeni kapsamında belirlenen 20 otele eğitim ve danışmanlık desteği verilmiştir. Bu oteller arasından 15 otel “En İyi Uygulama Merkezi” olarak belirlenmiş ve Yeşil Yıldız Belgesi almışlardır.

Proje faaliyetlerinin takibi ve organizasyonu amacıyla bir Online Veritabanı oluşturulmuştur. Eğitim alan çalışanların sınırlı bir kısmına Ulusal Mesleki Yeterlilik Sınav Ücreti desteği sağlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 2078 İşletmeyi kapsayan “Turizm İşletme Belgeli Konaklama ve Yeme İçme Tesisleri İşgücü Araştırması” tamamlanmıştır.

Böylelikle, proje kapsamında 5.841 kişiye eğitim verilmiş; 329 kişiye yeşil yıldız konusunda rehberlik hizmeti sağlanmış ve farkındalık arttırma seminerleri ile 1.040 kişisi kadın olmak üzere 2.716 kişiye ulaşılmıştır. 145 çalışan Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi almıştır. Projenin uygulama süresi 15.07.2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Operasyonun tek lottan oluşan mal alımı bileşeni kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 21 İl Müdürlüğüne bilgi teknolojileri ekipmanları alınmıştır.