Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Teşvik Edilmesi

Operasyon Adı:

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi Operasyonu(PYETRC3)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.PYETRC3

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

(Uygulama dönemi tamamlanmıştır.)
Hizmet Alımı: 01.07.2020-30.06.2023
Mal Alımı: 24.08.2020-04.05.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://gencistihdam.org
https://www.instagram.com/gencistihdam/
https://twitter.com/Gencistihdamorg
https://www.facebook.com/gencistihdam.org
https://www.youtube.com/channel/UCYODn2B4r52CLXSUxYwHxmg/featured

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun uygulama dönemi sona ermiştir.

Genel hedef:
• Erişebilir istihdamı geliştirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve politika geliştirme ve uygulamayı arttırmak.

Özel Amaç:
• TRC3 Bölgesi’ndeki gençlerin mesleki becerilerini arttırmak ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını geliştirmek

Hedef Gruplar:
• TRC3 Bölgesi’ndeki 15-29 yaş aralığındaki genç işsizler,
• TRC3 Bölgesi’ndeki 4 üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler,
• İşverenler/işveren temsilcileri,
• Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi personeli,
• Dicle Kalkınma Ajansı personeli,
• Sosyal ortakların ve yerel aktörlerin personeli.

Müdahale Alanları:
1. Bileşen: Hedef Gruplara Yönelik Hizmetler Ve Eğitimler
2. Bileşen: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
3. Bileşen: Farkındalık Oluşturma
4. Bileşen: Koordinasyon/İş Birliği Mekanizmaları

Pilot İller: Operasyon, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini içeren TRC3 Bölgesi’nde uygulanacaktır. Bununla birlikte, bağlantı kurma toplantıları gibi bazı müdahaleler, ilgili faaliyetler altında belirlenmiş diğer illerde uygulanacaktır.

Hizmet alımı bileşeni kapsamında; çeşitli alanlardaki mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin beceri düzeylerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, üniversiteler ve STK’lar da dahil olmak üzere yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Operasyonda ayrıca Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin Artuklu Üniversitelerinin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik faaliyetler de yer almaktadır.

Operasyon sonunda ulaşılması hedeflenen çıktılar:
1. 560 gence 28 dijital beceri eğitimi, 760 gence 34 adet iş bulma eğitimi, 350 gence 14 adet uygulamalı girişimcilik eğitimi, 400 gence 16 adet kurulum, bakım, servis eğitimi verilecektir.
2. 800 işverene 32 adet eğitim verilecektir.
3. 1800 gence girişimcilik ve finansal rehberlik hizmeti, 3.600 gence kariyer danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.
4. 2.000 katılımcı ile 20 adet bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
5. 80 katılımcı ile 4 adet iş gücü politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları ile ilgili eğitim düzenlenecektir. (Dicle Kalkınma Ajansı ve üniversite personeli için)
6. 80 katılımcı ile 4 adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenecektir. (Dicle Kalkınma Ajansı ve üniversite personeli için)
7. 160 katılımcı ile 4 adet iş gücü politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları ile ilgili eğitim düzenlenecektir. (Sosyal paydaşlar ve yerel aktörler için)
8. 160 katılımcı ile 4 adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenecektir. (sosyal paydaşlar ve yerel aktörler için)
9. 200 katılımcı ile 1 adet Açılış Konferansı, 60 katılımcı ile 4 adet basın toplantısı, 250 katılımcı ile 2 adet girişimcilik yarışması organize edilecektir.
10. 6 katılımcıya 15 günlük staj programı, 600 katılımcı ile 4 günlük kariyer günleri düzenlenecektir.
11. 1.000 katılımcı ile 8 işveren sunumu ve konuşması düzenlenecektir.
12. 200 katılımcı ile 1 adet kapanış konferansı, 140 katılımcı ile 7 adet araştırma toplantısı, 140 katılımcı ile 7 adet tanıtım toplantısı düzenlenecektir.

Mal alımı bileşeninde ise; TRC3 Bölgesi'ndeki gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve işgücü piyasasına entegrasyonlarının teşvik edilmesi için ekipman temini yoluyla Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin fiziki kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Temmuz 2023 sonu itibarıyle)

Teknik yardım sözleşmesi 01.07.2020 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Projenin başlangıç (kick-off) toplantısı ilgili tarafların da katılımı ile 02.07.2020 tarihinde çevrimiçi platformda gerçekleştirilmiştir.

Temmuz 2023 sonu itibariyle;

1. Dijital Beceri eğitimleri kapsamında 32 oturumda 596 kişiye, iş bulma eğitimleri kapsamında 41 oturumda 893 kişiye, girişimcilik eğitimleri altında ise 19 oturumda 373 kişiye; kurulum, bakım ve onarım hizmetleri eğitimi altında 22 oturumda 440 kişiye eğitim verilmiştir. Bu başlıklar altında 4 oturumda ek eğitimler düzenlenmiş olup, bu eğitimlere 82 kişi katılım sağlamıştır.

2. İşverenlere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde toplamda 44 oturum gerçekleştirilmiş olup 949 işverene eğitim verilmiştir.

3. 2.198 gence girişimcilik ve finansal rehberlik hizmeti verilmiş, 3.653 gence kariyer danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sağlanmıştır.

4. 2.045 katılımcı ile 13 adet bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

5. 97 katılımcı ile 4 adet iş gücü politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları eğitimi düzenlenmiş ve eğitimler tamamlanmıştır (Dicle Kalkınma Ajansı ve üniversite personeli için). 117 katılımcı ile 4 adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenmiş ve eğitimler tamamlanmıştır (Üniversite personeli için). 10 katılımcı ile bir adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenmiştir (Ajans personeli için). 231 katılımcı ile 8 adet iş gücü politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları eğitimi düzenlenmiş ve eğitimler tamamlanmıştır (Sosyal paydaşlar ve yerel aktörler için). 201 katılımcı ile 8 adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenmiş ve eğitimler tamamlanmıştır (Sosyal paydaşlar ve yerel aktörler için). TRC3 Bölgesinde yer alan üniversitelerin Kariyer Merkezlerinin geliştirilmesi için 22 kişinin katılımıyla Kariyer Rehberliği Danışmanlığı ve Yönetimine İlişkin Akran Değerlendirmesi Çalıştayı düzenlenmiştir. Batman ve Siirt Üniversitelerinde toplam 55 katılımcıya AB Ufuk (EU Horizon) Programı için Proje Hazırlama Eğitimleri verilmiştir. Bunun yanı sıra, DİKA personeli için 2.5 günlük “Genç İstihdamını Desteklemeye Yönelik Fizibilite Analizi ve Yerel Kalkınma Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Araştırma Metodolojileri ve Teknik Raporlama” eğitimi; 1 günlük Genç İstihdamı Teşviki için IPA III eğitimi ve Genç İstihdamını Desteklemeye Yönelik 2 günlük COSME Programı eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlere 24 Ajans personeli katılım sağlamıştır. Ayrıca Üniversitelerin ve Ajansın personeline yönelik olarak 1 günlük Genç İstihdamını Teşvik Etmek İçin Yenilikçi Mekanizmalar çalıştayı 15 kişinin katılımıyla düzenlenmiştir.

6. 216 katılımcı ile 1 adet Açılış Konferansı gerçekleştirilmiş, 53 katılımcı ile 4 adet basın toplantısı düzenlenmiştir.

7. 317 katılımcı ile 2 adet girişimcilik yarışması düzenlenmiştir.

8. 1.432 katılımcı ile 8 işveren sunumu ve konuşması programı düzenlenmiştir.

9. Toplam 7 ilde (Ankara, Konya, Bursa, İzmir, Manisa, Kocaeli ve İstanbul) 218 katılımcı ile araştırma toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca 4 ilde (Mersin, Adana, Kayseri ve Van) 147 katılımcı ile tanıtım toplantıları düzenlenmiştir.

10. 239 kişinin katılımı ile Kapanış Toplantısı düzenlenmiştir.

11. Birinci Girişimcilik Yarışması'nı kazanan 3 kişi için staj programı belirlenmiştir. İkinci Girişimcilik Yarışması’nı kazanan 3 kişi için staj programı belirlenmiş olup her iki yarışmanın kazananları da stajlarını tamamlamıştır.

12. İki adet yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. İlki İtalya’ya düzenlenmiş ve ILO tarafından düzenlenen eğitime 5 kişi katılmıştır DİKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli). İkinci çalışma ziyareti ise Berlin’de gerçekleştirilmiş ve 5 kişilik katılım sağlanmıştır (DİKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli).

13. 1.894 kişinin katılımıyla 4 üniversitede kariyer fuarları düzenlenmiştir.

Mal alımı bileşeninde ise; “Lot-1 Bilişim Sistemleri Ekipmanları”, “Lot-2 Doğalgaz İç Tesisat Ekipman ve Malzemeleri”, “Lot 3 Klima Bakım ve Onarım Ekipmanları” ve “Lot 4 Asansör Bakım ve Onarım Malzemeleri” nihai kabul süreçleri tamamlanmıştır.