Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140823/IH/SER/TR)– İhale Duyurusu yayımlanmıştır.
5 Ağustos 2020
Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140823/IH/SER/TR)– İhale Duyurusu Açıklama Metni yayımlanmıştır.
27 Ağustos 2020

“TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım – EuropeAid/140635/IH/SER/TR” ihalesine ilişkin Kısa Liste Duyurusu yayımlamıştır.İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.