Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (ADAPTESK)
1 Ocak 2017
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)
1 Ocak 2017
Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (ADAPTESK)
1 Ocak 2017
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)
1 Ocak 2017

TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu

Tedbir 3.2.
Operasyonun Adı TR33 Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması (ZAFERİN)
Uygulama Süresi 20.01.2016 - 19.10.2017
Proje Web Adresi www.zaferin.org.tr
https://twitter.com/tr33zaferin
https://www.facebook.com/zaferinoperasyonu
Faydalanıcı Kurum Zafer Kalkınma Ajansı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı = 3.866.421,80 €
Mal Alımı
Lot 1 182.546,00 €
Lot 2 28.342,65 €
Lot 3 14.936,00 €
Operasyonun Amaçları ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyon kapsamında, Bölgesel İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Merkezi kurulması, işgücü veri tabanı ve yazılımı oluşturulması, sektörel kalkınma, iş gücü açıklık ve eğitim ihtiyaçları analizi yapılması, imalat endüstrisinin alt sektörlerinde ve turizm alanında meslek standartlarına uygun eğitimler verilmesi, KOBİ’lere danışmanlık hizmetleri sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda teknik yardım projesi kapsamında, merkezi kurumlar ve bölgedeki kurumlar tarafından üretilen işgücü verilerini tek merkezde toplayacak ve ortakların kullanımına açık olacak bir veri tabanı geliştirilmiştir. Toplanan veriler kullanılarak bölgesel analiz ve değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayacak bir yazılım geliştirilmiştir.

Ayrıca, bölgede belirlenen 9 farklı sektörde gelişim analizleri gerçekleştirilmiştir. Bölge’deki sektörel durum ile işverenlerin ve çalışanların sektörlere ilişkin görüşlerini saptamak üzere 600 firma ve 1000’den fazla çalışana anket uygulanmış, iş gücü boşluk analizleri gerçekleştirilmiş, eğitim ihtiyaçlarına uygun programlar hazırlanmıştır.

İş Gücü Analizi sonuçları Bölge çapında düzenlenen Sektörel İstişare Toplantılarında KOBİ temsilcileriyle paylaşılarak onların görüş ve önerileri doğrultusunda eğitim programları son hâline getirilmiştir. Operasyon kapsamında belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kişisel eğitim programları, mesleki eğitim, yönetim eğitimleri, sektörel eğitimler vb. konularında eğitimler düzenlenmiştir. 2954 KOBİ çalışanına 7014 kişi x gün, 534 KOBİ işverenine 1225 kişi x gün eğitim düzenlenmiş olup düzenlenen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden toplamda 200 KOBİ faydalanmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitelerini artırmaya yönelik 594 kamu çalışanına 2000 kişi x gün eğitim programları düzenlenmiştir. Ayrıca, Zafer Kalkınma Ajansı uzmanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerine başlanmış ve toplamda 699 kişi x gün eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemek üzere 44 KOBİ’ye toplamda 129 günlük danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. Yurtdışındaki örnek sektörel uygulamaların yerinde izlenmesi amacıyla, KOBİ temsilcilerinin katılımıyla Portekiz ve Almanya’ya 2 adet uluslararası çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

İl merkezinde ve ilçelerde, 1022 kişinin katılımıyla farkındalık artırma toplantıları gerçekleştirilmiş, operasyonla ilgili bilgilendirmeler yapılarak eğitim talepleri toplanmıştır

ZAFER-İN Operasyonu’nun ana hedeflerinden biri Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) in kurulmasıdır. BİGEM, bölgemizdeki KOBİ işveren ve işçilerine, yerel girişimcilere, bunların bağlı olduğu kurumlara yardımcıdır ve bu tür kurumlar için profesyonel destek sağlayan, kolaylaştırıcı ve yol gösterici konumundadır.

Operasyonun Mal alımı bileşeni kapsamında Lot-1 Ofis ekipmanları, Lot-2 IT ekipmanları ve Lot-3 araç alımı gerçekleştirilerek kurumsal kapasite desteklenmiştir. Örnekleri yerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.