İKG PRO ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136363/IH/SER/TR)-İhale Ön Duyurusu
24 Ekim 2014
İKG PRO MIS Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136370/IH/SER/TR)-İhale Ön Duyurusu
25 Ekim 2014

İhale Duyurusu

TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136369/IH/SUP/TR)-İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.