Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu için Mal Alımı–RELAUNCH (EuropeAid/132181/IH/SUP/TR)-İhale Duyurusu/İhale Dosyası
9 Nisan 2014
Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Ankara Bilgilendirme Günü Video Sunumları
5 Mayıs 2014
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu için Mal Alımı–RELAUNCH (EuropeAid/132181/IH/SUP/TR)-İhale Duyurusu/İhale Dosyası
9 Nisan 2014
Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Ankara Bilgilendirme Günü Video Sunumları
5 Mayıs 2014

Güncel Duyuru

Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma ve Finansman Anlaşması kapsamında AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca TR07H5.01-01/003 sayılı AT Sözleşmesi çerçevesinde 1 (bir) Kıdemli İhale Uzmanı, 1 (bir) İhale Uzmanı ve 3 (üç) İhale ve Finans Asistanı alımına yönelik Seçme Sınavı yapılacaktır. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu Daire Başkanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilecektir.

    • Sınav İlanı için buraya tıklayınız.

 

    • İş Başvuru Formu için buraya tıklayınız.

 

  • Özgeçmiş için buraya tıklayınız.