İzleme Uzmanlığı Pozisyonu İçin Sözlü Sınavda Başarılı Olan Adayların Listesi
3 Eylül 2014
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) Hibe Programı Duyurusu
11 Eylül 2014
İzleme Uzmanlığı Pozisyonu İçin Sözlü Sınavda Başarılı Olan Adayların Listesi
3 Eylül 2014
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) Hibe Programı Duyurusu
11 Eylül 2014

Hibe Duyurusu

Bahse konu hibe çağrısına ait değerlendirme süreci devam etmektedir. Söz konusu sürecin “AB Dış Yardımları için Sözleşme Kuralları’nda” belirtildiği şekilde tamamlanmasının ardından, ilgili hibe çağrısına teklif veren her bir başvuru sahibine eş zamanlı olarak başvurusunun durumu hakkında resmi yazı ile bilgi verilecektir. Hibe başvuru sahiplerine saygıyla duyurulur.