Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (PRE II) (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) Hibe Programı-Teklif Çağrısı/Bilgilendirme Günleri
23 Ağustos 2013
Seçme Sınavı İlanı (Uzman Personel)
29 Ağustos 2013
Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (PRE II) (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) Hibe Programı-Teklif Çağrısı/Bilgilendirme Günleri
23 Ağustos 2013
Seçme Sınavı İlanı (Uzman Personel)
29 Ağustos 2013

Hibe Duyurusu

Bahse konu hibe çağrısına ait değerlendirme süreci, gönderilen başvuru sayısının fazlalığı sebebiyle öngörülen takvimi aşmış bulunmaktadır. Söz konusu sürecin “AB Dış Yardımları için Sözleşme Kuralları’nda” belirtildiği şekilde tamamlanmasının ardından, ilgili hibe çağrısına teklif veren her bir başvuru sahibine eş zamanlı olarak başvurusunun durumu hakkında resmi yazı ile bilgi verilecektir. Proje Ön Teklifi değerlendirilmesinin sonuçlanmasını takiben, Başvuru Formu’nu sunmak üzere davet edilen başvuru sahiplerine, bildirim tarihinden itibaren 45 gün süre verilecektir. Hibe başvuru sahiplerine saygıyla duyurulur.

 26