İş Hayatında Kadın Programı
7 Mart 2014
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı / Bilgilendirme Günleri Tablosu-Broşür-El İlanı
26 Mart 2014
İş Hayatında Kadın Programı
7 Mart 2014
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı / Bilgilendirme Günleri Tablosu-Broşür-El İlanı
26 Mart 2014

Hibe Duyurusu

Bahse konu hibe çağrısına ait değerlendirme süreci devam etmektedir. Söz konusu sürecin “AB Dış Yardımları için Sözleşme Kuralları’nda” belirtildiği şekilde tamamlanmasının ardından, ilgili hibe çağrısına teklif veren her bir başvuru sahibine eş zamanlı olarak başvurusunun durumu hakkında resmi yazı ile bilgi verilecektir. Hibe başvuru sahiplerine saygıyla duyurulur.