Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı (Tekrar III) “NEAR/ANK/2022/EA-OP/0077”
10 Mart 2023
EuropeAid/168241/ID/ACT/TR – “Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençler için İşgücü Piyasasını Destekleme Programı (NEET PRO)” Hibe Programı için İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
5 Haziran 2023

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Mal Alımı (NEAR/ANK/2023/EA-OP/0015) için Açıklamalar ve İhale Dosyasında Değişiklikler yayınlanmıştır.  İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.