Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT II) için Teknik Yardım (EuropeAid/140285/IH/SER/TR) – Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır.
13 Aralık 2019
EuropeAid/167108/ID/ACT/TR Hibe Programı Düzeltme Metni yayınlanmıştır. Düzeltme Metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.
23 Aralık 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (IQVET-III)(EuropeAid/140474/IH/SER/TR)”- İhale Duyurusu yayımlanmıştır.İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.