İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı-Lot 2 (EuropeAid/140757/ID/SUP/TR)
5 Mart 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO) (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR) kapsamında düzenlenecek Bilgilendirme Günü ve Eğitimler iptal edilmiştir.
16 Mart 2020
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı-Lot 2 (EuropeAid/140757/ID/SUP/TR)
5 Mart 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO) (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR) kapsamında düzenlenecek Bilgilendirme Günü ve Eğitimler iptal edilmiştir.
16 Mart 2020

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) kapsamında 16-17 Mart 2020 tarihinde Bursa ilinde, 19-20 Mart 2020 tarihinde İstanbul ilinde gerçekleştirmek üzere bilgilendirme günleri kamuoyuna web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duyurulmuştur. Ancak, yeni tip Koronavirüse karşı tedbirlerimiz kapsamında söz konusu bilgilendirme günleri iptal edilmiştir.
Hibe Programına ilişkin sorularınızı ise iqvet3grant@ikg.gov.tr adresinden iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.