TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/140199/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
25 Mayıs 2020
“TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım” (EuropeAid/140635/IH/SER/TR) İhale Duyurusu Açıklamaları yayımlanmıştır.
27 Mayıs 2020

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) (EuropeAid/167773/ID/ACT/TR) kapsamında Düzeltme-3 yayınlanmıştır.İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.