Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı(PYE-II) (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) / Hibe Başvuru Sahiplerine Önemli Duyuru
26 Ağustos 2013
Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (PRE-II) (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) Bilgilendirme Günü Sunumları
4 Eylül 2013
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı(PYE-II) (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) / Hibe Başvuru Sahiplerine Önemli Duyuru
26 Ağustos 2013
Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (PRE-II) (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) Bilgilendirme Günü Sunumları
4 Eylül 2013

Güncel Duyuru

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

SEÇME SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 5824 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan IPA Çerçeve Anlaşması ve 16.09.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye’deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki katılım öncesi yardım aracından sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması kapsamında ilgili Operasyonel Programın Program Otoritesi olarak görevli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen TR07H5.01-01/002 sayılı AT Sözleşmesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca “Sözleşmeli Personel” statüsünde istihdam edilmek üzere “20 (yirmi)” İzleme Uzmanı alımına yönelik Seçme Sınavı yapılacaktır.

  • Sınav İlanı için buraya tıklayınız.
  • İş Başvuru Formu için buraya tıklayınız.
  • Özgeçmiş için buraya tıklayınız.