Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi
25 Haziran 2013
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/133681/D/SER/TR) / İhale Duyurusu
9 Temmuz 2013

İhale Duyurusu

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134662/D/SER/TR) / İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.