SOSYAL İÇERME

Tedbir 4.1:Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması

Tedbir4.2: İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanındaki kurumlar ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyon sağlanması

Tedbir 4.1:

  • Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli – İSKEP
  • Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi - SI_ROMA
  • Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Operasyonu – DISABLED
  • Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliklerinin ve Sosyal Entegrasyonlarının İyileştirilmesi - SI_DISADVANTAGED
  • Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması - FADIS
  • Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu (YTB) – SURİYELİLER

Tedbir 4.2:

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Operasyonu – MINofFAMILY