SOSYAL POLİTİKA

Aktivite 3.1: Sosyal İçermede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Aktivite 3.2: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Koruma Hizmetleri ve İstihdam Piyasasına Erişiminin Sağlanması