EĞİTİM

Aktivite 2.1: Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması

Aktivite 2.2: Herkesin eğitime erişimi sağlanarak eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi

Aktivite 2.3: Ulusal Yeterlilikler Sisteminin güçlendirilmesi ve hayat boyu öğrenme ile uyum yeteneğinin geliştirilmesi