TEKNİK YARDIM

Tedbir 5.1:Programlama, yönetim, uygulama, izleme, kontrol, değerlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

Tedbir5.2: Potansiyel ve nihai faydalanıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi için destek

Tedbir5.3: Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri