HAYAT BOYU ÖĞRENME

Tedbir 3.1:Hayat boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi

Tedbir3.2:İnsan sermayesine daha fazla yatırım yaparak işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin artırılması

Tedbir 3.1:

  • Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu - I -TAMAMLANDI
  • Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu-II – LLLII

Tedbir 3.2:

  • İşveren ve Çalışanların Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneklerinin Artırılması Operasyonu - TAMAMLANDI
  • Turizm Sektöründe Çalışan ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Artırılması Operasyonu - TUYUP
  • Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması – ERASMUS II
  • Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu – ADAPTESK
  • TR33 Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması - ADAPTTR33
  • İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi - ADAPTICT
  • İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Teknik Yardım - ADAPTSD