EĞİTİM

Tedbir 2.1:Eğitimin Önemi Hakkında Bilincin Arttırılması ve Başta Kız Çocukları Olmak Üzere İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kadınların İş Piyasasına Girişi için Okullaşmanın Arttırılması

Tedbir 2.2:Özellikle mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi

Tedbir 2.1:

  • Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Operasyonu - I - TAMAMLANDI
  • Türkiye'deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması Projesi
  • Lise Düzeyinde Okullaşma Oranlarının Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferi Programının Güçlendirilmesi – ŞNT
  • Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması II Operasyonu – IAREFG2

Tedbir 2.2:

  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu – I - TAMAMLANDI
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu – II - TAMAMLANDI
  • Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Arttırılması
  • Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Teknik Yardım - UYEP2
  • Gençlerin Mesleki Eğitimlerinin Kalitesinin ve Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi – ERASMUS