PROGRESS Programı-Teklif Çağrısı (VP/2012/007)
28 Kasım 2012
PROGRESS Programı-Teklif Çağrısı (VT/2012/089)
30 Kasım 2012
PROGRESS Programı-Teklif Çağrısı (VP/2012/007)
28 Kasım 2012
PROGRESS Programı-Teklif Çağrısı (VT/2012/089)
30 Kasım 2012
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG) Bileşeninin genel amacı, daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişin desteklenmesidir.

Proje Havuzu Geliştirme Faaliyeti, İKG OP 2012-2013 dönemi ve sonraki dönemler için bütçe tahsisine esas olacak potansiyel yeni operasyonlar ve doğrudan hibe projeleri için bir havuz oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, İKG OP kapsamında İstihdam, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme ile Sosyal İçerme alanlarında kaynak kullanabilme kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Proje Havuzu Geliştirme Faaliyeti çerçevesinde nihai rapor ve operasyon tabloları yayınlanmıştır. İlgili dokümanlar aşağıda sunulmuştur.