PROGRESS Programı-Teklif Çağrısı (JUST/2013/PROG/AG/NGOS)
31 Temmuz 2013
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/133681/D/SER/TR) / İhale Duyurusu Açıklama
2 Ağustos 2013
PROGRESS Programı-Teklif Çağrısı (JUST/2013/PROG/AG/NGOS)
31 Temmuz 2013
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/133681/D/SER/TR) / İhale Duyurusu Açıklama
2 Ağustos 2013
Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) kapsamında “Maliyet Açısından Daha Etkin Sosyal Koruma Sistemlerine Yönelik Reform Stratejilerini Tasarlanmasına Yönelik Destek” başlıklı teklif çağrisi yayınlanmıştır. Bütün başvurular en geç 7 Ekim 2013 tarihi ve CET 12:00 saati itibariyle elektronik ortamda SWIM altyapısı aracılığıyla ulaştırılmış olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.