Programda yer alan tüm katılımcı ülkelerde programın koordinasyonundan sorumlu konsorsiyumla[1] iletişimi gerçekleştirmek ve ülke adına programı yürütmek üzere ulusal merkezler kurulmuştur. Ülkemiz adına çalışmaları yürütmekle sorumlu ulusal merkez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı çatısı altında oluşturulmuştur.

Ulusal merkezin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir;

1Konsorsiyumla iletişi gerçekleştirmek ve gerekli raporlamaları düzenli olarak konsorsiyuma iletmek
2Programın yürütülmesi için gerekli test materyallerinin geliştirilmesine katkı sunmak
3Konsorsiyum tarafından hazırlanan materyallerin ülke çapında kullanılabilmesi için gerekli çeviri ve adaptasyon sürecini gerçekleştirmek
4Programın gerçekleştirilmesine yönelik örneklem çalışmasının tamamlamak
5Programın yürütülmesi için gerekli bilişim sistemlerini geliştirmek ve işleyişini yürütmek
6Proje kapsamında görüşmeler yapılarak testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla saha sürecini koordine etmek ve tamamlamak
7Projeyle ilgili uluslararası toplantılara katılım sağlamak

[1] Program OECD Koordinatörlüğü’nde aşağıda yer alan şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Söz konusu konsorsiyum programın yürütülmesi sırasında uzman oldukları alanlara ait işlerin koordinasyonundan sorumludur.


  • Eğitimsel Test Hizmetleri (ETS) - Amerika Birleşik Devletleri
  • İstatistiksel Araştırma Kurumu (WESTAT) - Amerika Birleşik Devletleri
  • Dilbilimsel Kalite Kontrol Merkezi (CAPSTAN) - Belçika
  • Maastricht Üniversitesi İş Piyasası ve Eğitim Araştırma Merkezi (ROA) - Hollanda
  • Sosyal Birimler Araştırma Merkezi (GESIS) - Almanya
  • Uluslararası Alman Eğitim Araştırma Enstitüsü (DIPF) - Almanya
  • Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kurumu (IEA) – Almanya
  • Kamu Araştırma Merkezi (CRP) – Lüksemburg