Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu
1 Ocak 2016
Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi
1 Ocak 2016
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu
1 Ocak 2016
Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi
1 Ocak 2016

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu - I

Tedbir 2.1.
Operasyon adı Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması I (KEP-I)
Web Adresi http://wwwremote.ikg.gov.tr/openform/Projeler.aspx?ProgramKOD=TR08H2.01-2
Faydalanıcı Kurum Milli Eğitim Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 4.009.915 € 0
Mal Alımı € 1.822.993 € 436.950
Hibe € 9.822.287 € 0
Operasyonun hibe programı altında finanse edilmesi uygun bulunan 89 hibe projesinin faydalanıcıları ile 2010 yılı Aralık ayında sözleşmeleri imzalanmış olup 2011 yılının Aralık ayında projelerin faaliyetleri sona ermiştir. Bu projelerle 10 binden fazla aile ziyareti gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 4700 kız çocuğunun okula yeniden kaydı sağlanmıştır.

Hizmet Sözleşmenin final raporu da Aralık 2013’te onaylanmış olup ilgili proje sonlandırılmıştır.

Operasyonun mal alımı bileşeni 5 lot olarak imzalanmıştır. Lot 1 ve Lot 3 ün nihai kabul sertifikası 04.06.2015 te; Lot 6 nın 11.12.2015 te; Lot 7 nin de 24.12.2015 te imzalanmıştır. Lot 5 kapsamındaki geçici kabul işlemleri, yüklenicinin SGK borcunu ödememesi nedeniyle henüz tamamlanamamıştır.

Desteklenen Proje Sayısı: 89 Uygulama Dönemi: Aralık 2010-Mayıs 2013

Tüm Projeleri İncelemek İçin Tıklayınız…