Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134912/D/SER/TR)-İhale Duyurusu
22 Ocak 2015
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Teknik Yardım(EuropeAid/136645/IH/SER/TR)-İhale Ön Duyurusu
29 Ocak 2015
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_Relaunch-2’ye ilişkin (EuropeAid/130356/D/SUP/TR) Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.