Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Bilgilendirme Günleri Kayıt İşlemleri
26 Mart 2014
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Bilgilendirme Günleri Sunumları
3 Nisan 2014

İhale Duyurusu

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Arttırılması II için Teknik Yardım (EuropeAid/133119/D/SER/TR)-İhale Duyurusu Açıklamaları yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.