Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli (KARİYER)
1 Ocak 2016
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu
1 Ocak 2016
Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli (KARİYER)
1 Ocak 2016
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu
1 Ocak 2016

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Artırılması II (KEP-II)

Tedbir 2.1.
Operasyon adı Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Artırılması II (KEP-II)
Uygulama Süresi 23.03.2015 -22.05.2017
Proje Web Adresi http://kizlarinegitimi.meb.gov.tr/
Faydalanıcı Kurum Milli Eğitim Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı: € 4.578.239
Mal Alımı: € 2.569.698
Hibe: € 7.682.240
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

İlk Operasyonun devamı niteliğindeki bu operasyon Mal Alımı, Hizmet (Teknik Yardım) ve Hibe bileşenlerinden oluşmaktadır.

Operasyonun amacı, özellikle ortaöğretimdeki kızlar için (Mesleki Eğitim ve Öğretim başta olmak üzere) tüm eğitim seviyelerinde okullaşma oranlarını artırmak ve okuldan ayrılma ve uzun süreli devamsızlık oranlarını azaltmaktır.


Teknik Yardım Projesi kapsamında;

-Mesleki Eğitim ve Öğretim projelerinin tasarımı için Ankara'da 48 kişi ile mesleki rehberlik için 2 günlük bir çalıştay düzenlendi.

-Yeni dekore edilmiş 13 pilot okul yurtlarının açılış törenleri yapıldı ve bu törenlere 4.411 kişi katıldı.

-14 ilde seçilen okullarda 6.000 kişinin katılımıyla okul festivalleri düzenlenmiştir.

-MEB bilişim sistemleri e-modülünü geliştirmek için 2 günlük bir çalıştay düzenlendi.

-4.068 memurun ve 4.706 bölgesel yurt okulunun öğretmenlerinin (polis, sağlık hizmetleri, muhtarlar vb.)

-Katılımıyla 15 ilde aşağıdaki 4 konuda bir eğitim programı uygulandı: toplumsal cinsiyetin yaygınlaştırılması,

-iletişim becerileri, kız çocuklarının eğitimi, çatışma yönetimi, rol model olarak aktif öğrenme ve öğretmenler.

-Söz konusu konularda 15 ilde 3.163 Danışma ve Araştırma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim

-Merkezi, Çok Amaçlı Toplum Merkezi ve STK'ların katılımıyla bir eğitim programı düzenlenmiştir.

-Yukarıda belirtilen 4 konuda, 6.579 yeni atanan öğretmenin katılımıyla 15 ilde bir eğitim programı düzenlenmiştir.

-Ankara'da 100 katılımcı ile İl Proje Komitesi üyeleri için bir eğitim programı düzenlendi.

-3.246 katılımcı ile 15 ildeki velilere ve öğrencilere 32 MEÖ eğitimi verilmiştir.

-15 ilde 5.703 katılımcı ile öğretmenlerin mesleki ve psikolojik danışma eğitimi programları uygulandı.

-2.790 kişinin katılımıyla velilere ve öğrencilere MEÖ ile ilgili 30 bilgilendirme toplantısı ve rol modeli düzenlendi.

-Operasyon kapsamında İl Ziyaret Ekipleri kuruldu. 1.512 kişinin katıldığı İl Ziyaret Ekipleri için 15 ilde 3 günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir.

-Okuldan ayrılan kız çocukların 10.558 ebeveyni, 9.295 aile ziyareti ile İl Ziyaret Ekipleri tarafından bilgilendirildi ve bu ebeveynlerin katılımıyla anket yapıldı. Ayrıca, 8. sınıf öğrencileri bu ekipler tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde 12.777 öğrenciye ulaşıldı ve anket yapıldı. Sonuç olarak, anketlerin bulgularına ilişkin politika raporları, anketlerin verilerinin analizinden sonra tamamlanmıştır.

-IEREFG-I Operasyonu'nun bulgularına ilişkin bir masaüstü araştırması yapıldı ve 15 ilde yuvarlak masa odak grupları oluşturuldu.

-Konsolide İl Eylem Planı hazırlanarak MEB'e 30 Ocak 2017 tarihinde Ankara'daki il ekipleri ile görüşülerek onaylanması için sunuldu.

Hibe bileşeni kapsamında 46 sözleşme imzalanmış ve bunlardan 6 proje çeşitli nedenlerle tamamlanamadan feshedilmiş; kalan 40 adet projenin uygulama süresi Kasım 2016 itibarıyla tamamlanmıştır.

Hibe Projeleri sonunda;

-1.341 paydaş ve 4.533 STK üyesi eğitilmiştir.

-5.250 eğitim personeli mesleki rehberlik hizmetleri ile ilgili eğitim programlarına katılmıştır.

-Ebeveynlerin ve öğrencilerin farkındalığının arttırılması konusunda 2.877 personel eğitilmiştir

-15.153 ebeveyn eğitildi ve kızlarını okula göndermeye ikna etmek için evlerinde 15.990 aile ziyaret edilmiştir.

-23.555 öğrenci, hibe projeleri tarafından sağlanan bilinçlendirme hizmetlerinden yararlanmıştır.

-21.456 öğrenci teknik ve mesleki eğitim hakkında bilgilendirilmiştir.

-Kızların kayıt oranlarını artırmak amacıyla hibe projeleri kapsamında 143 protokol imzalanmıştır.

-21 Eylem Planı hazırlanmıştır.

-Hibe projelerinde düzenlenen etkinliklerle 112 ortaokul ve 28 yurt kurulmuştur.

-Hibe programı kapsamında 140 okul / öğrenci yurdu bulunmaktadır.

-Hibe programı sonucunda 1.649 kıza orta öğretime devam etmesi sağlanmıştır.

Mal alımı bileşeni kapsamında; 2014 yılının Eylül ayında sözleşmeye bağlanan 9 lot satın alım projesi ile önceden belirlenmiş olan 8 ildeki 13 pilot okulun kısmi tefrişatları gerçekleştirilmiştir. Kasım 2016 itibariyle tüm lotlar için nihai kabul aşaması tamamlanmış ve projeler sonlandırılmıştır.