Kıdemli İhale Uzmanı ve İhale Uzmanı Pozisyonları için Sözlü Sınavda Başarılı Olan Adayların Listesi
6 Kasım 2014
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi isimli Operasyon Tanımlama Belgesi onaylanmıştır.
17 Kasım 2014

Hibe Duyurusu

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması için Hibe Programı (EuropeAid/133687/M/ACT/TR),Tam Başvuru Formu değerlendirme sonuçları tüm başvuru sahiplerinin elektronik postalarına iletilmiştir, kamuoyuna duyurulur.