Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Mal Alımı (Relaunch-Lot3) (EuropeAid/134614/IH/SUP/TR) için Açıklamaları ve İhale Dosyası Değişiklikleri yayınlanmıştır.
17 Kasım 2016
SİROMA projesi öğretmen eğitimi açılış toplantısı düzenlendi
18 Kasım 2016
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Mal Alımı (Relaunch-Lot3) (EuropeAid/134614/IH/SUP/TR) için Açıklamaları ve İhale Dosyası Değişiklikleri yayınlanmıştır.
17 Kasım 2016
SİROMA projesi öğretmen eğitimi açılış toplantısı düzenlendi
18 Kasım 2016
“Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Hibe Programı Nihai Rapor Hazırlama Eğitimi” 15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında düzenlenen eğitimde, “raporlamanın temel prensipleri”, “nihai teknik rapor yazımı”, “kontrol listesi, nihai teknik rapor ekleri hazırlama” konularında hibe faydalanıcılarına bilgiler aktarıldı.

Fotoğraflara ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.