İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım – III. Aşama (NEAR/ANK/2022/EA-RP/0222) – İhale Duyurusu yayımlanmıştır.
20 Aralık 2022
Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Mal Alımı İhalesi (NEAR/ANK/2022/EA-OP/0009) İhale İptal Duyurusu (Lot 2) yayımlanmıştır.
17 Şubat 2023

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (Tekrar) (NEAR/ANK/2022/EA-OP/0103) ihalesi için İhale Sonuç Duyurusu (Lot 1, Lot 2 ve Lot 3) ve İhale İptal Duyurusu (Lot 4, Lot 5) yayımlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.