Önemli Duyuru_2 – Operasyon Teklif Çağrısı
8 Mart 2013
PROGRESS Programı-Hibe Teklif Çağrısı (JUST/2012/PROG/AG/VAW)
2 Nisan 2013
Önemli Duyuru_2 – Operasyon Teklif Çağrısı
8 Mart 2013
PROGRESS Programı-Hibe Teklif Çağrısı (JUST/2012/PROG/AG/VAW)
2 Nisan 2013

Hibe Duyurusu

Bahse konu hibe çağrısına ait değerlendirme süreci, gönderilen başvuru sayısının fazlalığı sebebiyle öngörülen takvimi aşmış bulunmaktadır.

Söz konusu sürecin “AB Dış Yardımları için Sözleşme Kuralları’nda” belirtildiği şekilde tamamlanmasının ardından, ilgili hibe çağrısına teklif veren her bir başvuru sahibine eş zamanlı olarak başvurusunun durumu hakkında resmi yazı ile bilgi verilecektir.

Proje Ön Teklifi değerlendirilmesinin sonuçlanmasını takiben, Başvuru Formu’nu sunmak üzere davet edilen başvuru sahiplerine, bildirim tarihinden itibaren 45 gün süre verilecektir.

Hibe başvuru sahiplerine saygıyla duyurulur.