Kıdemli İhale Uzmanı ve İhale Uzmanı Alımı Yazılı Sınav Duyurusu
14 Ekim 2014
İKG PRO ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136363/IH/SER/TR)-İhale Ön Duyurusu
24 Ekim 2014
Kıdemli İhale Uzmanı ve İhale Uzmanı Alımı Yazılı Sınav Duyurusu
14 Ekim 2014
İKG PRO ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136363/IH/SER/TR)-İhale Ön Duyurusu
24 Ekim 2014

Hibe Duyurusu

Türkiye’de Hayatboyu Öğrenmenin Teşvik Edilmesi II Hibe Programına (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) ilişkin hazırlanan düzeltme yayınlanmıştır. Bu çerçevede, Hibe Rehberinde değişiklikler yapılmış ve Proje Ön Teklifleri için son başvuru tarihi 17.11.2014 tarihine uzatılmıştır. Belgeleri görmek için lütfen buraya tıklayınız.