İzleme Uzmanlığı Sınav İlanına İlişkin Soru ve Cevaplar
8 Haziran 2014
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı (PYE-II) (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) / Hibe Başvuru Sahiplerine Önemli Duyuru
16 Haziran 2014

Hibe Duyurusu

Sosyal İçerme Hibesine (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR) ilişkin iki yeni Düzeltme yayınlanmıştır. Bu çerçevede, Hibe Rehberinde değişiklik yapılmış ve Proje Ön Teklifleri için son başvuru tarihi 08.07.2014 tarihine uzatılmıştır. Belgeleri görmek için lütfen buraya tıklayınız.