İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi isimli Operasyon Tanımlama Belgesi onaylanmıştır.
17 Kasım 2014
Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması için Teknik Yardım-RELAUNCH (EuropeAid/132941/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
28 Kasım 2014

Hibe Duyurusu

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programına (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR) ilişkin hazırlanan Düzeltme yayımlanmıştır. Bu çerçevede Hibe Rehberi’nde değişiklikler yapılmış ve Öngörülen Takvim güncellenmiştir. Belgeleri görmek için lütfen buraya tıklayınız.