İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Mal Alımı (Lot 2 – Lot 3) (EuropeAid/136542/IH/SUP/TR) – İhale Sonuç Duyurusu
28 Ocak 2017
Muhasebeci Alımında Başarılı Olan Aday
1 Şubat 2017
İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Mal Alımı (Lot 2 – Lot 3) (EuropeAid/136542/IH/SUP/TR) – İhale Sonuç Duyurusu
28 Ocak 2017
Muhasebeci Alımında Başarılı Olan Aday
1 Şubat 2017

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Program Otoritesi (İKG PRO) ve Sözleşme Makamı görevini yürüttüğü, Türkiye Ulusal Ajansı’nın Faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-IV) çerçevesinde finanse edilen “Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Doğrudan Hibe Programı” kapsamında sonuçların değerlendirilmesine ilişkin hizmet alımı ihalesi yapılacaktır. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.