İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136558/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
5 Nisan 2016
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/008)
12 Nisan 2016
İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136558/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
5 Nisan 2016
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/008)
12 Nisan 2016

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Program Otoritesi (İKG PRO) ve Sözleşme Makamı görevini yürüttüğü, Türkiye Ulusal Ajansı’nın Faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-IV) çerçevesinde finanse edilen “Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Doğrudan Hibe Programı” kapsamında büro mobilyası mal alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.