İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi (BİLGEİŞ)
1 Ocak 2017
Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması (ŞNT)
1 Ocak 2017
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi (BİLGEİŞ)
1 Ocak 2017
Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması (ŞNT)
1 Ocak 2017

Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması - ERASMUS II

Tedbir 3.2.
Operasyon adı Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması (Erasmus-II)
Uygulama Süresi 18.11.2015 - 30.10.2017
Proje Web Adresi
Sosyal Medya Adresleri
www.ua.gov.tr
Faydalanıcı Kurum Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Doğrudan Hibe = € 16.963.888
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyonun özel amacı:


-Okul ve Yetişkin Eğitimi Kurumlarının AB düzeyinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterme kapasitesinin artırılması

-Personelin mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi

-Hareketlilik faaliyetleri sonucunda personelin edindiği beceri ve yeterliliklerin tanınırlığının artırılmasıdır.

Ulusal Ajans tarafından yürütülmüş olan Doğrudan Hibe Projesinin sözleşmesi 17.11.2015 tarihinde imzalanmış olup, proje faaliyetleri 2017 yılının Ekim ayında tamamlanmıştır.

Proje kapsamındaki hibe bileşeni altında Erasmus+ Programı altında başarılı olup bütçe kısıtı nedeniyle fonlanamayan ve yedek listede kalan 387’si okul eğitimi ve 126’sı yetişkin eğitimi alanında olmak üzere toplam 513 projeye hibe desteği sağlanmış olup çeşitli gerekçelerle okul eğitimi alanında 4, yetişkin eğitimi alanında 9 proje feshedilmiştir.

Hibe bileşeni kapsamında okul eğitimi hibe proje sahiplerine yönelik bilgilendirmenin yapıldığı Başlangıç Toplantısı 527 katılımcı ile 1 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Okul Eğitimi projeleri için son bilgilendirme toplantısı 232 katılımcı ile 28 Kasım 2016, Yetişkin Eğitimi Projeleri için son bilgilendirme toplantısı 86 katılımcı ile 16 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin Yönlendirme Komitesi toplantıları 23.06.2016, 09.12.2016 ve 22 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılmıştır.

Operasyon neticesinde tamamlanan 500 hibe projesi ile 5586 Okul Eğitimi Personeli ve 1963 Yetişkin Eğitimi Personeli eğitim, kurs, işbaşı eğitme ve öğretme görevlisi gibi faaliyetlerde yurtdışı hareketlilik yapmış ve katılımcıların %66'sı Europass Hareketlilik belgelerini almıştır.