Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu
1 Temmuz 2020
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu
2 Temmuz 2020
Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu
1 Temmuz 2020
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu
2 Temmuz 2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEETPRO)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.NEETPRO

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

30.12.2021 - 29.06.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Facebook – @Neet Pro
Instagram – @neet_pro
LinkedIn – @Neet Pro
Twitter – @Neet Pro

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel hedefi, kadınların, gençlerin ve EESP SOP’ta belirtilen, özel politikalara ihtiyacı olan kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmaktır.

Amaçlar:

• İŞKUR'un ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere (NEET'ler) daha iyi aktif işgücü piyasası politikaları sunabilmesi için politika oluşturma, uygulama ve hizmet sağlama kapasitesini artırmak

• NEET'lerin işgücü piyasasına katılımları konusunda NEET'leri, ailelerini ve diğer paydaşları bilinçlendirmek

Teknik yardım sözleşmesi kapsamında 3 temel faaliyet alanı bulunmaktadır:

I. Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

II. Farkındalık Artırma Faaliyetleri

III. Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

 

Beklenen çıktılar aşağıda belirtilmektedir:

I. Eğitimler, Bireysel Eylem Planı (BEP) ve İş Arama Ödeneği (İAÖ) Uygulama ve İzleme Modelinin geliştirilmesi, Çalışma Ziyaretleri yoluyla İŞKUR'un kapasitesinin desteklenmesi,

II. NEET'lere, ailelerine ve ilgili paydaşlara; erişim (outreach) stratejisi, iletişim ve görünürlük faaliyetleri aracılığıyla ulaşılması,

III. Saha araştırmaları ve hibe projelerinin değerlendirilmesi yoluyla NEET'ler hakkındaki bilginin geliştirilerek politika oluşturmaya katkı sağlanması.

Hibe programı ile ise; kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası tedbirleri yoluyla ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve işgücü piyasasına katılımlarının desteklemesi hedeflenmektedir.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Nisan 2024 sonu itibarıyla;

Müdahale I kapsamında;

• BEP ve İAÖ modeli hazırlanmıştır. Bu model kapsamında Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Portekiz’i kapsayan iyi uygulama modelleri analiz edilmiş ve BEP modelinin uygulanmasının izlenmesi için raporlanmıştır. BEP Uygulama ve İzleme Modeli Raporu hazırlanmıştır.

• BEP formu hazırlanmış ve Çankaya ile Altındağ hizmet merkezlerinde pilot olarak denenmiştir.

• BEP Uygulama ve İzleme yazılımı hazırlanmıştır.

• Faaliyet 1.1.1.b ve 1.1.3.a kapsamında (IAP ve JSA Uygulama ve İzleme Modeli için Eğitimler ve NEET'leri Tanımlama ve NEET Odaklı Politikalar için Eğitimler) 29 Mayıs 2023 tarihinde başlayan eğitimlerin 15 oturumu (iki faaliyet için toplam 30 oturum) 29 Eylül 2023 tarihinde tamamlandı. 15 oturumun sonunda, toplam 371 kişi tüm oturumlara katıldı. Bu 371 katılımcının 302'si Ankara dışından katıldı. Katılımcıların 181'i erkek, 190'u ise kadındı.Faaliyet 1.1.1.a kapsamında, İŞKUR merkez düzey personeli için "Bireysel Eylem Planı (BEP) ve İş Arama Ödeneği (İAÖ) Uygulama ve İzleme Modeli" konulu iki eğitim düzenlendi. İlk eğitim 13-15 Mart 2023 tarihleri arasında 23 katılımcı ile gerçekleştirildi ve ikinci eğitim ise 15-17 Mart 2023 tarihleri arasında 24 katılımcı ile gerçekleşti. Eğitimin üçüncü ve son oturumu ise 26-28 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplamda katılımcıların 28'i erkek ve 36'sı kadındı.Toplam 61 katılımcı eğitimlere katılım sağladı.Faaliyet 1.2 kapsamında, "Bireysel Eylem Planı (BEP) ve İş Arama Ödeneği (İAÖ) Uygulama ve İzleme Modeli" geliştirme çalışması altında, seçilmiş AB ülkelerinde Bireysel Eylem Planı üzerine bir rapor hazırlandı.Faaliyet 1.1.4 kapsamında, ek konular üzerine eğitimlerin bir parçası olarak, Tematik İzleme Eğitimi 1 Aralık 2023 tarihinde 12 İŞKUR Genel Müdürlük personelinin katılımıyla düzenlendi. Katılımcıların 12'sinden 6'sı erkek ve 6'sı kadındı.Faaliyet 1.1.2 kapsamında, Erişim ve İletişim Stratejisi'nin uygulanması için eğitimler, Ocak 2024'te Ankara'da 3 gün boyunca 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Eğitimlere toplamda 90 katılımcı katıldı.

• Faaliyet 1.1.2 kapsamında, Erişim ve İletişim Stratejisi'nin uygulanması için Ocak-Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da 3 gün boyunca 5 oturum şeklinde eğitimler düzenlendi ve toplamda 150 katılımcı yer aldı.

• Faaliyet 1.1.4 kapsamında, ek konular üzerine eğitimler, Ocak-Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da 2 gün boyunca 5 oturum şeklinde düzenlendi ve toplamda 150 katılımcı yer aldı.

• Faaliyet 1.2.1 kapsamında, BEP ve İAÖ'nin uygulanması ve izlenmesi için bir model geliştirme ve faaliyet 1.2.2 kapsamında, izlemeyi sağlamak için bir BEP formu hazırlandı.

• Faaliyet 1.2.1. BEP ve İAÖ için bir uygulama ve izleme modeli geliştirilmesi kapsamında, BEP ve Uygulama ve İzleme Modeli Raporu hazırlanmıştır.

• Faaliyet 1.2.3 kapsamında, hibe projelerinin BEP ve İAÖ uygulamalarını gözlemlemek için İŞKUR Tematik İzleme Uzmanları, en fazla 58 proje ziyaret edecek ve en fazla 116 proje izlemelerine katılacak. Nisan 2024 sonuna kadar, 104 katılımcının yer aldığı 52 proje ziyaret edildi.

• Faaliyet 1.2.4 kapsamında, İŞKUR ve Hibe Projeleri için BEP yazılımı geliştirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bu, “1.2.4. Uygulama ve izleme yazılımı (mobil uygulama/yazılım uygulaması) geliştirme” çalışmasının bir parçasıdır. Faaliyet 1.2.4 Uygulama ve izleme yazılımı (mobil uygulama) geliştirilmesi” sonlandırılmıştır; Nisan ayında 3 kullanıcı testi yapılmış ve onaylanmıştır. Yazılımdaki iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri Temmuz 2023'te tamamlanmış ve yazılım Ağustos ayında kullanıma alınmıştır. Faaliyet tamamlanmıştır. Yazılım, OCU tarafından hata düzeltmeleri ve kodlama düzeltmeleri talep edildiğinde düzenli olarak bakımı yapılmaktadır. Faaliyet 1.3 (Çalışma Ziyaretleri) kapsamında ,ilk Çalışma Ziyareti 12-16 Eylül 2023 tarihlerinde Letonya ve Litvanya'da gerçekleşti. İŞKUR'dan 7 katılımcının 4'ü erkek, 3'ü ise kadındı. İkinci Çalışma Ziyareti ise 2-6 Ekim 2023 tarihlerinde Belçika ve Hollanda'da gerçekleşti. İŞKUR'dan 7 katılımcının 3'ü erkek, 4'ü ise kadındı. Üçüncü Çalışma Ziyareti ise 3-7 Haziran 2024 tarihlerinde planlanmıştır. Üçüncü ve son Çalışma Ziyareti'nin Portekiz'de gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Üçüncü ve son Çalışma Ziyareti'ne 7 katılımcının planlanması kararlaştırıldı.

 

Müdahale II kapsamında;

• NEET Erişim Stratejisi için AB Ülkeleri İyi Uygulama Örnekleri Raporu hazırlanmış ve onaylanmıştır. Faaliyet 2.1.1 “AB ülkelerindeki en iyi uygulamaların analizini içeren erişim ve iletişim stratejisinin taslağının hazırlanması” kapsamında, “AB Üye Devletleri'nin NEET Erişim ve İletişim Stratejisi için En İyi Uygulamalar Raporu” hazırlanmıştır.

• 2.1.1. faaliyeti altında Erişim ve İletişim Stratejisi Raporu hazırlanmıştır ve değerlendirme aşamasındadır. Faaliyet 2.1.1 “AB ülkelerindeki en iyi uygulamaların analizini içeren erişim ve iletişim stratejisinin taslağının hazırlanması”altında,İletişim ve İletişim Stratejisi Raporu İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı ve 25.03.2024 tarihinde onaylandı.

• Faaliyet 2.2.1. altında düzenlenen Hibe Uygulama Eğitimi 20-22 Haziran tarihlerinde tamamlanmıştır. Faaliyet 2.2.1 “Bir Açılış Konferansı Düzenlemesi” altında Hibe Projesi Açılış Konferansı ve Uygulama Eğitimi gerçekleştirildi. 20-22 Haziran 2023 tarihleri arasında tamamlanan Hibe Projesi Açılış Konferansı, 164 katılımcının katılımıyla gerçekleşti; bunların 113'ü Ankara dışından katılımcılardı. Katılımcıların 164'ünde, 87'si erkek ve 77'si kadındı. Hibe Uygulama Eğitimi, Açılış Konferansı ile birlikte düzenlendi ve yukarıda belirtilen katılımcı sayılarıyla gerçekleştirilmiştir.

• Faaliyet 2.1.2 “Erişim ve iletişim stratejisinin hazırlanması için düzenlenen çalıştaylar” kapsamında ilk Çalıştay 22 Mart 2023 tarihinde düzenlendi ve 43 katılımcı yer aldı, bunlardan 9'u Ankara dışından katılımcılardı. 43 katılımcının 25'i erkek ve 18'i kadındı. İkinci Çalıştay ise 19 Temmuz 2023 tarihinde düzenlendi ve 44 katılımcı yer aldı, bunlardan 10'u Ankara dışından katılımcılardı. 44 katılımcının 16'sı erkek ve 28'i kadındı. 2 çalıştay için Erişim ve İletişim Stratejisi Çalıştay Raporları onaylandı. Faaliyet 2.1.3 “Erişim ve İletişim Stratejisinin yayılması için bir konferans” düzenlendi. Konferans, 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve toplamda 165 kişi katıldı. Katılımcıların 79'u İŞKUR il müdürlüklerinden, 29'u paydaş kuruluşlardan, 40'ı Hibe proje temsilcilerinden ve 19'u İŞKUR Genel Müdürlükleri temsilcilerindendi. 165 katılımcının 110'u erkek ve 55'i kadındı.

• Faaliyet 2.2.2 “Görünürlük Faaliyetlerinin Uygulanması” altında, projenin sosyal medya hesapları düzenli olarak güncellenmektedir.

• Faaliyet 2.2.2 “Görünürlük Faaliyetlerinin Uygulanması” altında toplamda 2030 ajandadan 1670'i, 2030 kalem setinden 1499'u, 15000 kalem, anahtarlık ve kalemlikten 15000'i, 450 kristal plaketten 390'ı, 450 seramik kupa ve bardaktan 434'ü, 450 termos bardaktan 350'si, 560'dan 390'ı, 1500 kumaş çantadan 1260'ı ve 750 sırt çantasından 362'si üretildi. Faaliyet 2.2.2 kapsamında “Görünürlük Faaliyetlerinin Uygulanması” altında 2 tanıtım videosu hazırlandı ve onaylandı. 3. tanıtım videosu hazırlık aşamasındadır.

• Faaliyet 2.2.2 kapsamında sosyal medyaya verilecek reklamların idari talimatı onaylanmış, ilk video hazırlanmış ve görünürlük onayı için Sözleşme Makamı ve AB Delegasyonuna sunulmuştur. İkinci videonun ise içeriği onay için gönderilmiştir.

• Faaliyet 2.2.2. “Görünürlük Faaliyetlerinin Uygulanması” kapsamında otobüs kampanyası konsept notu hazırlanmıştır. Otobüs kampanyasında ziyaret edilecek iller listesi ve uygun rota belirlenmiştir. Lojistik ve diğer alanlardaki çalışmalar sona erdirilmiştir. Otobüs kampanyası Eylül 2023’te başlamıştır ve Ekim 2023’te tamamlanmıştır. Otobüs kampanyası raporu hazırlanmıştır ve onaylanmıştır.

• Faaliyet 2.2.2. “Görünürlük Faaliyetlerinin Uygulanması” kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, EUD, Sözleşme Makamı ve Ulusal medyanın yer aldığı 200'den fazla katılımcıyla Otobüs Kampanyası Açılış Töreni düzenlendi. Açılış törenine ilişkin olarak dijital medyada 61, yazılı basında ise 13 haber yayınlandı. Çeşitli televizyon kanallarında haberler yayınlandı. Bu kapsamda, İŞKUR tarafından hazırlanan 15 kısa video projenin sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. 15 reels videosu hazırlanmış olup sosyal medya planına uygun olarak paylaşılmaktadır.

• Faaliyet 2.2.2 “Görünürlük Faaliyetlerinin Uygulanması” altında Otobüs Kampanyası 15 ilde gerçekleştirildi (Mardin, Van, Erzurum, Rize, İzmir, Eskişehir, Bursa, Afyon, Konya, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Sivas, Samsun ve Çorum), 13 paydaş ve 10 hibe projesi projesi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu faaliyet kapsamında, 15.000 anahtarlık, 15.000 kalem ve 15.000 ajanda üretildi. Otobüs Kampanyası kapsamında toplam 5467 NEET'e ulaşıldı. Bu 5467 katılımcının 2537'si erkek ve 2930'u kadındı.

Müdahale III kapsamında; NEET’lerin sosyo- demografik profillerini, işgücü piyasasının durumunu ve beklentilerini belirlemek için saha araştırması yapılmıştır. Bu araştırma, NEET'lerin profilini (işgücü piyasası durumu, tutumlar vb.) anlamak ve belirlemek yoluyla NEET'leri haritalamak için gerçekleştirilmiştir.

• Faaliyet 3.1.1 “NEET'lerin haritalanması ve bütünsel bir politika belgesi hazırlanması” kapsamında Araştırma Metodolojisi hazırlandı ve onaylandı. 16 ilde odak grupu toplantıları gerçekleştirildi. Nitel araştırma Ekim 2022'de başladı ve Aralık 2022'de tamamlandı. 16 ilde toplam 64 odak grupu toplantısı yapıldı (Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Mardin, İzmir, Antalya, Erzurum, Van, Bursa, Konya, Diyarbakır, Hatay, Samsun, Trabzon ve Kayseri). Toplantılar, yerel devlet kurumları ve belediyelerin temsilcileri, özel sektör kuruluşları, akademisyenler, STK'lar ve NEET'lerle yapıldı. Bu kapsamda, 16 odak grupu raporu hazırlandı. 644 katılımcının 329'u erkek ve 315'i kadındı.Ayrıca, Muhtarlara yönelik 4 çevrimiçi toplantı düzenlendi ve 15 kişinin katılımıyla gerçekleşti, bunların 12'si erkek ve 3'ü kadındı.

• Nicel saha araştırması Aralık 2022’de başlamış, Mart 2023’te tamamlanmıştır. 12 adet IBBS1 Bölgesel Raporu hazırlanmış ve Haziran ayında onaya sunulmuştur.

• Nisan 2023'te başlayan ve Mayıs 2023'te tamamlanan yuvarlak masa formatındaki çevrimiçi derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Toplamda, 131 kişinin katılımıyla 16 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi, bunların 66'sı erkek ve 65'i kadındı.

• Nitel ve nicel araştırmaların tamamlanmasını takiben politika önerileri içeren 1 NEET Türkiye Araştırma Raporu hazırlanmıştır ve onaylanmıştır. 16 IBBS-1 Bölgesel Raporu hazırlanmış ve Haziran’da sunulmuştur. NEET Türkiye Araştırma Raporu onaylanmıştır.

• Faaliyet 3.1.2 “Araştırma Sonuçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çalıştay” düzenlendi. Araştırma Sonuçlarının Yaygınlaştırılması Konferansı 1 Kasım'da düzenlendi ve 191 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcıların 79'u İŞKUR il müdürlüklerinden, 29'u paydaş kuruluşlardan, 40'ı Hibe proje temsilcilerinden ve 19'u İŞKUR Genel Müdürlük temsilcilerindendi. Toplam 191 katılımcının 124'ü erkek ve 67'si kadındı.

• Faaliyet 3.2.1 kapsamında, hibe projelerinin görüşmeler ile analizi için Ocak-Mart 2024 tarihleri arasında 20 fiziksel hibe projesi görüşmesi ve Şubat-Mart 2024 tarihleri arasında 27 çevrimiçi görüşme yapıldı.

• Faaliyet 3.2.1 kapsamında, hibe projelerinin görüşmeler ile analizi için Şubat-Nisan 2024 tarihleri arasında her bir hibe projesinden 4 NEET'le toplamda 56 çevrimiçi görüşme yapıldı.

Özetle, Müdahale I kapsamında, 684 katılımcının yer aldığı 32 eğitim oturumu gerçekleştirildi. Toplamda 14 İŞKUR Genel Müdürlüğü personelinin katıldığı 2 Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi.

Müdahale II kapsamında, 87 katılımcının yer aldığı 2 atölye çalışması düzenlendi. 398 katılımcının yer aldığı 2 Açılış Konferansı düzenlendi. Bir Erişim Stratejisi Yaygınlaştırma Konferansı, 165 katılımcı ile gerçekleştirildi. Otobüs Kampanyası gerçekleştirildi ve 5467 NEET'e ulaşıldı. Şu ana kadar, NEET PRO fiziksel olarak 6600 NEET dahil olmak üzere 8700'den fazla katılımcıya ulaştı ve TAT sosyal medya aracılığıyla 7100'den fazla kişiye ulaşıldı ve İŞKUR sosyal medya hesaplarında NEET gönderileri 280.000'den fazla kişi tarafından görüntülendi.

Müdahale III kapsamında, 644 katılımcının yer aldığı 16 odak grup toplantısı gerçekleştirildi. 4.916 NEET ile yapılan nicel araştırma gerçekleştirildi. 16 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi ve 131 katılımcı yer aldı.

Araştırma sonuçlarını başlatmak ve yaymak için bir atölye çalışması düzenlendi ve 191 katılımcı yer aldı. 20 fiziksel ve 27 çevrimiçi görüşme Hibeler projeleriyle gerçekleştirildi. Her bir Hibeler projesinden 4 NEET'le yapılan 56 çevrimiçi görüşme gerçekleştirildi.